Publicaţii recente
Sinteza Raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» – ROMATSA”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Raportului de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul național public de sănătate în perioada 2014 – 2017 la Ministerul Sănătății
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului public pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2017
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Evenimente
18 - 20 noiembrie 2019
Curtea de Conturi a României prezentă la Conferința Internațională privind gestionarea datoriei Mai mult...
10 – 14 noiembrie 2019
Vizita oficială a domnului Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României, la Comitetul pentru Audit și Inspecție al Republicii Coreea Mai mult...
01 Noiembrie 2019
Vizita oficială a domnului Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, la Curtea de Conturi a României Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern