Publicaţii recente
Sinteza Raportului public pe anul 2018
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2018
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Rapoartele privind finanțele publice locale 2018
Rapoartele privind finanţele publice locale
Raport de activitate pe anul 2019
Rapoarte anuale privind activitatea Curţii de Conturi
Sinteza Raportului de audit „Auditul performanței utilizării fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, în vederea garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
29 ianuarie 2020
Plenul Curții de Conturi a aprobat Raportul public pe anul 2018 și Raportul de activitate pe 2019 Mai mult...
24 ianuarie 2020
Mesajul președintelui Curții de Conturi a României la 156 de ani de la înființarea instituției Mai mult...
22 ianuarie 2020
Lansarea proiectului „Creșterea capacității instituționale a Curții de Conturi a României și a capacității de a interacționa cu mediul extern” Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern