Publicaţii recente
SINTEZA Raportului de audit „Performanța activității de inspecție și control rutier” - ( 2016 )
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
RAPORT DE AUDIT AL PERFORMANȚEI privind utilizarea fondurilor destinate emiterii, tipăririi, punerii și retragerii în/din circulație, conservării și comercializării timbrelor și efectelor poștale în perioada 2004 – 2014
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANŢEI încheiat la Institutul Național al Patrimoniului privind „Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice în perioada 2010-2014”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA raportului de audit al performanței ”Economicitatea, eficiența și eficacitatea utilizării fondurilor publice pentru închirierea spațiilor de cazare necesare personalului diplomatic în perioada 2012-2014”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Raportului de Audit al Performanței privind „Gestionarea fondurilor publice alocate pentru finanţarea activităţii de cercetare – dezvoltare – inovare, în contextul prevederilor Strategiei Europa 2020”
STRATEGIA EUROPA 2020
Evenimente
21 octombrie 2016
Întâlnirea reprezentanților Curții de Conturi a României cu experții Băncii Mondiale Mai mult...
06 octombrie 2016
Ședința de plen a Curții de Conturi a României Mai mult...
30 septembrie - 04 octombrie 2016
Vizita oficială a delegației conduse de către domnul Nicolae Văcăroiu, președintele Curții de Conturi a României, la Curtea de Conturi a Republicii Algeriene Democratice și Populare Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern