Publicaţii recente
Sinteza Raportului de audit al performanţei fondurilor alocate prin bugetul Autorității Naționale pentru Turism pentru dezvoltarea și promovarea turistică a României pentru perioada 2013-2015
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Raportului de Audit << Performanța activității de cercetare fundamentală și aplicativă în domeniile agriculturii în perioada 2009 - 2016 >> - (2017)
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Revista Curții de Conturi a României - Numărul 12
Revista Curţii de Conturi a României
SINTEZA raportului de audit al performanței privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni pe perioada 2013-2016 la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi către organele de urmărire penală în perioada ( 2005 – 2016 )
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Evenimente
14 martie 2017
„Mișcare și sport pentru o viață sănătoasă” Mai mult...
19 - 23 februarie 2017
Vizita oficială a domnului Veaceslav Untilă, președintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova la Curtea de Conturi a României Mai mult...
31 ianuarie 2017
Curtea de Conturi a României a publicat Raportul public, Rapoartele referitoare la finanțele publice locale, precum și Raportul de activitate Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern