Publicaţii recente
Sinteza Raportului de audit al performanței privind finanțarea învățământului preuniversitar, în perioada 2014-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Raport special privind activitatea structurilor de audit public intern de la nivelul autorităților administrației publice centrale
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza raportului de audit al performanței privind utilizarea fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru achiziționarea și implementarea/operaționalizarea studiilor, proiectelor și programelor informatice, achiziționate la nivelul MCSI, pentru activitățile proprii și a celor destinate altor instituții, precum și a monitorizării implementării acestora la nivelul celorlalte instituții beneficiare și din perspectiva realizării interoperabilității
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi către organele de urmărire penală în perioada 2010 - 31.12.2017
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
Sinteza Rapoartelor de auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază în perioada 2010-2016
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
1 decembrie 2018
Mesajul președintelui Curții de Conturi a României de Ziua Națională a României Mai mult...
19 - 20 noiembrie 2018
Întrevederea președintelui Curții de Conturi a României, domnul Mihai Busuioc, cu președintele Curții de Conturi Europene, domnul Klaus-Heiner Lehne Mai mult...
19 – 20 noiembrie 2018
Vizita oficială a domnului Klaus-Heiner Lehne, președintele Curții de Conturi Europene, la Curtea de Conturi a României Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern