Publicaţii recente
Sinteza Raportului de audit „Auditul performanței utilizării fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, în vederea garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANȚEI PRIVIND CALITATEA ȘI MANAGEMENTUL APELOR, EFECTUAT LA MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR, CU PRIVIRE LA PERIOADA 2015-2017
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului de audit „Performanța activității specifice desfășurate de către Regia Autonomă «Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian» – ROMATSA”
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
SINTEZA Raportului de audit al performanței privind piața de gaze naturale din România
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza privind gradul de ocupare a personalului sanitar din sistemul național public de sănătate în perioada 2014 – 2017 la Ministerul Sănătății
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Evenimente
11 decembrie 2019
Publicarea pe site a Sintezei Raportului de audit cu tema “Auditul performanței utilizării fondurilor publice alocate în perioada 2002-2016 pentru construirea sălilor de sport, în vederea garantării accesului la facilitățile moderne de practicare a sporturilor” Mai mult...
06 decembrie 2019
Ceremonia de Aniversare a 25 de ani de la înființarea Curții de Conturi a Republicii Moldova Mai mult...
04 decembrie 2019
Semnarea Acordului de Servicii de Consultanță Rambursabile între Curtea de Conturi a României și Banca Mondială Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern