Publicaţii recente
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență
Rapoarte de control/audit încheiate în urma acțiunilor efectuate la cererea Parlamentului
Sinteza Raportului de audit „Auditul performanței administrării patrimoniului sportiv al Ministerului Tineretului și Sportului"
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului de audit al performanței privind eficiența utilizării fondurilor locate promovării comerțului exterior pentru perioada 2014-2017
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului public pe anul 2018
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Raportul public al Curții de Conturi pe anul 2018
Rapoarte publice anuale ale Curţii de Conturi
Evenimente
11.08.2020
Curtea de Conturi a finalizat Raportul special privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență Mai mult...
06 martie 2020
Reuniunea Subcomitetului INTOSAI privind Standardele de Control Intern Mai mult...
29 ianuarie 2020
Plenul Curții de Conturi a aprobat Raportul public pe anul 2018 și Raportul de activitate pe 2019 Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern