Publicaţii recente
SINTEZA raportului de audit al performanței privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni pe perioada 2013-2016 la Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni și Institutul ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
Rapoarte de audit încheiate în urma misiunilor efectuate din proprie inițiativă
Sinteza Raportului privind sesizările penale formulate de Curtea de Conturi către organele de urmărire penală în perioada ( 2005 – 2016 )
Rapoarte cu privire la cazurile în care Curtea de Conturi a apreciat că sunt indicii de săvârșire a unor fapte de natură penală și a sesizat organele competente
SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANȚEI Crearea și funcționarea eficientă a sistemelor informatice pentru sprijinul absolvenților în găsirea locurilor de muncă
STRATEGIA EUROPA 2020
SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT AL PERFORMANŢEI privind Gestionarea fondurilor alocate programelor sociale pentru educaţie, concepute şi finanţate pentru susţinerea activităţii şcolare a elevilor din medii defavorizate
STRATEGIA EUROPA 2020
SINTEZĂ RAPORT- Controlul legalității fundamentării, avizării și aprobării legii bugetului de stat pentru anul 2016 și a actelor normative de rectificare a acesteia, precum și a utilizării și administrării resurselor financiare ale statului
Rapoarte de control/audit încheiate în urma acțiunilor efectuate la cererea Parlamentului
Evenimente
14 martie 2017
„Mișcare și sport pentru o viață sănătoasă” Mai mult...
19 - 23 februarie 2017
Vizita oficială a domnului Veaceslav Untilă, președintele Curţii de Conturi a Republicii Moldova la Curtea de Conturi a României Mai mult...
31 ianuarie 2017
Curtea de Conturi a României a publicat Raportul public, Rapoartele referitoare la finanțele publice locale, precum și Raportul de activitate Mai mult...
Contact
Adresa: Str. Lev Tolstoi nr. 22-24, cod 011948, sector 1, Bucureşti, România
Telefon 004 021 3078 731
Fax 004 021 3078 875
Acces intern